Lenen met BKR registratie
Voor veel mensen die bij de BKR bekend zijn, kan lenen erg negatief zijn. Zodra diegene een herstelcode of een achterstand heeft, wordt daarvan vaak gezien dat als een financier een lening met deze mensen aangaat, dat negatief is en ze dit dus beter niet kunnen doen.

Zodra deze mensen toch geld willen lenen zonder BKR toetsing, kan dit in veel gevallen niet. Toch zijn er enkele uitzonderingen waarbij er wel leningen kunnen worden aangeboden voor mensen met een BKR notering.

Dit is geheel afhankelijk van de financiers en de situatie van degene met een BKR notering. Vaak zit hier wel weer een addertje onder het gras: Hoeveel en tegen welke voorwaarden moet degene afspreken met de financier.  Dus niet alle financiers houden zich bezig met het lenen van geld aan mensen met een BKR notering.

Ook zijn er niet-geregistreerde kredietverleners die een achterstand dus niet melden bij de BKR. Hier kunt u dus gewoon lenen en kijken ze niet naar u BKR notering en zal er dus ook geen BKR notering plaats vinden als u een achterstand heeft.

Zou iemand toch bij een erkende aanbieder geld gaan lenen, zou er spraken kunnen zijn van een hoger rentepercentage. Op zo’n moment is het dus een reden voor diegene om te gaan lenen bij een niet-geregistreerde kredietverlener. Bij deze kredietverleners kan diegene denken aan een toesloeg van 1,5% tot 2,5% boven het normale gehanteerde rentepercentage. Een BKR notering kan er uiteraard ook toe leiden dat geldverstrekkers u géén geld lenen.

Negatieve BKR registratie

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel registreert nauwkeurig als je een lening afsluit. De registratie van die desbetreffende lening, waarbij het zowel om een grote- als kleine lening kan gaan, blijft vijf jaar voortbestaan. Geldverstrekkers die bij het BKR zijn aangesloten kunnen de registratiegegevens gedurende die vijf jaar inzien en dus waarnemen hoe het met de lening gesteld is.

Als je met je lening in de problemen bent gekomen en daardoor een betalingsachterstand tot twee maanden of langer hebt opgelopen, dan zul je een negatieve BKR registratie krijgen. Je krijgt dan een A-codering. Als je erin weet te slagen de betalingsachterstand weg te werken, dan zal de A-codering worden omgezet naar een H-codering, waarbij de ‘H’ staat voor ‘hersteld’. Je negatieve BKR registratie blijft echter staan.

Er zijn uitzonderingen. Zo zijn er enkele leningverstrekkers die niet bij het BKR in Tiel zijn aangesloten. Daardoor kan je bij hen alsnog een lening afsluiten. Wel moet worden opgemerkt dat er maar weinig van zulke verstrekkers zijn, waardoor je beter kunt voorkomen om een negatieve BKR registratie op te lopen.Geldverstrekkers – aangesloten bij het BKR – kunnen jouw negatieve BKR registratie zien.

Meestal is het dan zo dat je pas na vijf jaar weer een lening kunt afsluiten, omdat je gedurende de vijf jaar dat je lening geregistreerd staat in de meeste gevallen niet meer een lening kunt aanvragen. Leningverstrekkers willen namelijk geen risico’s lopen. Bedenk namelijk dat het BKR ervoor is om verstrekkers van kredieten zekerheid en bescherming te geven. Daarnaast heeft het BKR het doel voor oog om de consument geen lening te laten afsluiten die financieel niet verantwoord is.